Archive for the ‘Buddha’ Category

Mere azizon tamam dukh hai   6 comments

Mere azizon tamam dukh hai

Hayat dukh hai, mamaat dukh hai

Yeh sari mohoom o be-nishan kayenat dukh hai

Wajood dukh hai

Wajood ki yeh namood dukh hai

Yeh hona dukh hai

Na hona dukh hai

Judai to khair aap dukh hai

Milaap dukh hai

Ke milne wale judai ki raat mein mile hain

Yeh zinda rehne ka shauq, yeh ehtemam dukh hai

Kalam dukh hai

Ke kaun keh saka hai jo mawra-e-kalam dukh hai

Mere azizon tamam dukh hai 

Courtesy: Hermes Blue

Advertisements

Posted August 20, 2007 by shueyb in Buddha, Literature, Poetry, Urdu